klejeMenu:

Kleje

Wytrzymałość klejów

Parametry klejów

Sklepy z klejami

Przygotowanie powierzchni do klejenia

Kleje anaerobowe

Kleje epoksydowe

Kleje akrylowe

Superklej

Inne kleje

Brama segmentowa
Klej to substancja, która wprowadzona między powierzchnie przylegające dwóch przedmiotów, wykonanych z takich samych lub różnych materiałów, umożliwia trwałe ich połączenie w procesie klejenia. Kleje są zaliczane do materiałów czynnych powierzchniowo (podobnie jak farby, lakiery i detergenty), których cechą charakterystyczną jest zwiększanie adhezji. Podstawowym składnikiem klejów jest syntetyczny lub naturalny polimer w postaci koloidalnej zawiesiny w określonym rozpuszczalniku lub tworzący taką zawiesinę po wymieszaniu z utwardzaczem, plastyfikatorem, substancjami modyfikującymi i innymi. Kleje występują zazwyczaj w postaci ciekłej, a niekiedy w postaci stałej - proszku, perełek, folii lub sztyftów, wkładów klejących, które po roztopieniu tworzą złącze.

Klejenie z reguły przebiega w taki sposób: dwa elementy, które chce się połączyć ze sobą, należy pokryć warstwą kleju, docisnąć do siebie i odczekać aż klej je powiąże. Niektóre kleje wymagają dodatkowej obróbki termicznej. Inne z kolei wymagają swoistej obróbki chemicznej - np. dwie łączone powierzchnie trzeba pokryć dwiema różnymi substancjami, które tworzą razem klej, lub odczekać po pokryciu określony czas, w trakcie którego klej reaguje wstępnie z powietrzem. Oprócz tego , wiele klejów wymaga wstępnego przygotowania powierzchni - zwykle jej umycia i wysuszenia - a czasami także nadania jej struktury chropowatej.


Oto najczęściej stosowane w przemyśle sposoby czyszczenia powierzchni przed klejeniem:

* obróka chemiczna - wytrawianie (stosowane przy metalach), powlekanie związkami nieorganicznymi
* obróka ścierna - czyszczenie materiałami ściernymi (stosowane przy metalach, tworzywach sztucznych, gumie
* odtłuszczenie - przemywanie rozpuszczalnikami, kwasami (stosowane przy większości materiałów klejonych)
* aktywowanie powierzchni - (stosowane do tworzyw sztucznych)
* lakierowanie - powlekanie lakierem podkładowym (stosowane do metali, szkła, tworzyw sztucznych, ceramiki)Wantaweb |


All rights reserved kleje.roine.pl 2009.